banner_uc

Inventarizace obcí a dobrovolných svazků obcí v roce 2022 (v pátek 2. prosince 2022)

Seminář se uskuteční v

pátek 2. prosince 2022

 

Místo: Cheirón a. s., školicí středisko, Republikánská 45, 312 00 Plzeň

www.cheiron-skolicistredisko.cz

Čas:    09:00 – 13:00 hod.

Program:

08:30 – 09:00 hod. prezence účastníků

09:00 – 10:30 hod. základní legislativa týkající se provádění inventarizace

11:00 – 12:00 hod. praktické postupy při provádění inventarizace (plán inventur, inventurní soupisy, pomocná inventarizační evidence, průkaznost účetnictví)

12:15 – 13:00 hod. inventarizační výstupy, inventarizační zpráva, archivace inventarizace

 

  • Seminář je určen pro ekonomické pracovníky územních samosprávných celků, účetní obcí, předsedy a členy inventarizačních komisí,
  • účastníci obdrží studijní materiály a osvědčení o absolvování semináře,
  • občerstvení zajištěno,
  • parkování v areálu a v okolí možné zdarma,
  • v případě Vašeho zájmu vyplňte přiloženou přihlášku: zde stáhnete přihlášku.

 

Lektor: Miroslav Berka, ekonomický specialista pro veřejnou správu - lektor a kontrolor účetnictví s přímou praxí vedení účetnictví obcí a příspěvkových organizací. Lektor se zabývá problematikou hospodaření ÚSC a příspěvkových organizací více jak 18 let.