banner_uc

Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2023 – kontrola účetních výkazů (ve čtvrtek 22. června 2023)

Seminář se uskuteční ve

čtvrtek 22. června 2023

 

Místo: Cheirón a. s., školicí středisko, Republikánská 45, 312 00 Plzeň

www.cheiron-skolicistredisko.cz

Čas:    9:00 – 13:00 hod.

Program:

8:30 – 9:00 hod. prezence účastníků

9:00 – 10:30 hod. základní postupy účtování v PO - vazby na účetní výkazy

11:00 – 12:00 hod. základní postupy kontrol účetních výkazů PO

12:15 – 13:00 hod. diskuze, dotazy

 

  • Seminář je určen pro ekonomické pracovníky příspěvkových organizací a účetní příspěvkových organizací,
  • účastníci obdrží studijní materiály a osvědčení o absolvování semináře,
  • občerstvení zajištěno,
  • parkování v areálu a v okolí možné zdarma,
  • v případě Vašeho zájmu vyplňte přiloženou přihlášku: zde stáhnete přihlášku.

Lektor:

Miroslav Berka, ekonomický specialista pro veřejnou správu - lektor a kontrolor účetnictví s přímou praxí vedení účetnictví obcí a příspěvkových organizací. Lektor se zabývá problematikou hospodaření ÚSC a příspěvkových organizací více jak 19 let.