banner_uc

Účetní firma 563.cz v současné době přijímá obce ke zpracování účetnictví včetně rozpočtové problematiky

nabízíme komplexní ekonomický servis pro Vaši obec
nabízíme jednotnou konečnou cenu, která se nebude dále navyšovat o další úkony (dle smlouvy)
účetnictví přebíráme my u Vás
zpracované účetnictví Vám přivezeme každý měsíc zpět
zpracované účetnictví je přehledné a srozumitelné
sledování neustále se měnící legislativy – zajištění správnosti vedení účetnictví
příprava podkladů k inventarizaci
pouze neúčtujeme, ale i rozpočtujeme, tzn. sestavujeme střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet obce, rozpočtové změny, závěrečný účet a další zákonem stanovené požadavky (formulace do zápisů ZO a usnesení)
sledujeme přípravu a program ze zasedání zastupitelstva obce – operativní tvorba rozpočtových změn, včasné podchycení významných účetních operací
naším cílem je, aby obec měla účetnictví průkazné, přehledné a srozumitelné a aby přezkoumání hospodaření obce bylo bez chyb a nedostatků

Nabídka ekonomického servisu pro Vaši obecVíce

Nabídka ekonomického servisu pro Vaši příspěvkovou organizaciVíce

Provedení kontroly hospodaření v příspěvkových organizacíchVíce