banner_uc

Provedení kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích

Nabízíme bohaté zkušenosti s prováděním kontrol v příspěvkových organizacích.

Již od roku 2008 provádíme pravidelné kontroly hospodaření např. pro obce Zbůch, Líně, Tlučná.

Při kontrole hospodaření je prověřován např.:

  • vnitřní kontrolní systém
  • dodržování směrnic
  • hospodárné vynakládání finančních prostředků
  • peněžní fondy organizace
  • kontrola účetních dokladů – náležitosti dle zákona o účetnictví a finanční kontrole
  • vedení pokladny apod.

Program lze upravit dle požadavků zřizovatele.

Z provedené kontroly hospodaření je vyhotoven protokol, ve kterém jsou srozumitelně uvedeny případné chyby a nedostatky, popř. doporučení a návrh na jejich odstranění. Protokol je projednán s vedením organizace a s vedením obce.

V případě, že chcete mít jistotu, že Vámi poskytovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace je vynakládán účelně a hospodárně, nás neváhejte kontaktovat.