banner_uc

Nabídka ekonomického servisu pro Vaši příspěvkovou organizaci

Nabízíme služby v oblasti vedení účetnictví a další doplňkové služby.

Nabízíme

Vedení účetnictví - kompletní zpracování účetnictví, sestavování povinných účetních výkazů: účetní deník, hlavní účetní kniha, rozvaha, příloha účetní uzávěrky, v případě středních škol sestavení resortního výkazu, odesílání výše uvedených výkazů na příslušný krajský úřad v požadovaných termínech, vedení majetkové evidence – přípravné práce pro inventurní komisi, zpracování souboru ekonomických směrnic, vedení mezd, vypracování daňového přiznání – uplatnění daňové úspory – včetně jejího vykázání pro finanční úřad, DPH, kontrolní hlášení a další pomocné účetní evidence, např. kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur apod.

Dále nabízíme

Sestavení rozpočtu založeného na požadavku vedení organizace a zřizovatele, odstranění chyb a nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole, příprava na veřejnosprávní kontrolu, tzn. kontrola veškerých potřebných písemností – smlouvy, dotace, postupy účtování, zpracování srozumitelných zpráv hospodaření pro zřizovatele, sestavení odpisového plánu, analýza krytí investičního fondu a prověření krytí ostatních fondů, průběžné sledování zlepšeného výsledku hospodaření a efektivní využívání případných volných finančních prostředků od zřizovatele.

Výhody

  • Jistota kvalitně provedené práce. 
  • Flexibilita při předávání dokumentů.
  • Možnost zajistit i jednorázovou službu jako např. zpracování směrnic, rozpočtu, zpracování žádostí o dotace včetně jejich administrace – veškeré dotace – krajský úřad, státní fondy, dotace z evropské unie a další.

Jelikož nabízené služby jsou různorodé, tak i cena se odvíjí až od Vámi objednaných služeb. V případě Vašeho zájmu proto napište nezávaznou objednávku Vámi požadovaných služeb na náš e-mail.