banner_uc

Užitečné odkazy

Výkazy obcí a příspěvkových organizací od roku 2009 do součanosti (CSÚIS)

monitor.statnipokladna.cz/

Účetnictví státu - MFČR

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic

Deník veřejné správy

http://www.denik.obce.cz/

Počty obyvatel v obcích

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR

http://www.mvcr.cz/odk2/ 

Právo ČR

https://www.zakonyprolidi.cz/

Právo EU

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs/