banner_uc

Nabídka ekonomického servisu pro Vaši obec

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti rozpočtové problematiky, vedení účetnictví a další doplňkové služby.

Nabízíme

  • Vedení účetnictví - kompletní měsíční zpracování, sestavování povinných účetních výkazů: účetní deník, hlavní účetní kniha, rozvaha, příloha účetní uzávěrky, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12M, odesílání výše uvedených výkazů na příslušný krajský úřad v požadovaných termínech, vedení majetkové evidence – přípravné práce pro inventurní komisi, zpracování souboru ekonomických směrnic, vedení mezd, vypracování daňového přiznání, DPH a další pomocné účetní evidence, např. kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur apod.
  • V oblasti rozpočtové problematiky - sestavení střednědobého výhledu rozpočtu, sestavení samotného rozpočtu založeného na predikci daňových a kapitálových příjmů včetně komentáře, příprava rozpočtových změn včetně komentáře, vypracování závěrečného účtu.

Dále nabízíme

Odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně přípravy ostatních dokumentů na pravidelný audit, tzn. kontrola veškerých potřebných písemností – smlouvy, dotace, data vyvěšování, úřední deska atd.

Výhody

  • Jistota kvalitně provedené práce.
  • Flexibilita při předávání dokumentů.
  • Možnost zajistit i jednorázovou službu jako např. zpracování směrnic, rozpočtu, zpracování žádostí o dotace včetně jejich administrace – veškeré dotace – krajský úřad, státní fondy, dotace z evropské unie a další.

Jelikož nabízené služby jsou různorodé, tak i cena se odvíjí až od Vámi objednaných služeb. V případě Vašeho zájmu proto napište nezávaznou objednávku Vámi požadovaných služeb na náš e-mail.